Welkom

is een vriendenclub die zich inbedt in Rotary International en die zich inzet om in de Wase leefgemeenschap de ethische en humanitaire idealen van Rotary zichtbaar en tastbaar te maken.
Rotary International is 's werelds belangrijkste service organisatie die in 200 landen aanwezig is en 32.000 clubs telt. Aan haar leden wordt voorgehouden bij de beroepsuitoefening hoogstaande ethische normen te hanteren en zich ruim beschikbaar te stellen voor de realisatie van humanitaire projecten voor hulpbehoevenden in de hele wereld.

Rotary International is uitgegroeid tot een bijzonder efficiënt netwerk van vrijwilligers die, waar mogelijk, daadwerkelijk iets trachten te veranderen.

Rotary tracht de verscheidenheid en ongelijkheden in de samenleving te overbruggen door respect, vertrouwen en vriendschap in de plaats te stellen.

Het is buitengewoon te ervaren dat, wanneer een groep gelijkgezinde vrienden hun tanden zetten in een sociaal project, er heel wat kan gerealiseerd worden.