Welkom

Rotary International

is 's werelds belangrijkste service organisatie: ze is in ca. 200 landen aanwezig en telt ca. 37.000 clubs. Haar ca. 1 200 000 leden zijn vrijwilligers uit het bedrijfsleven, de culturele en academische wereld, de administratie en de vrije beroepen - zowel vrouwen als mannen.

Samen trachten ze de verscheidenheid en ongelijkheden in de samenleving te overbruggen door respect, vertrouwen en vriendschap in de plaats te stellen.

Rotary Club Sint-Niklaas

zet zich in om in de Wase leefgemeenschap de ethische en humanitaire idealen van Rotary zichtbaar en tastbaar te maken. We doen dit door de organisatie van diverse activiteiten, waaronder o.a. de jaarlijkse Santa Walk, de Roosenbergabdijconcerten, etc. Daarmee werven we fondsen die we dan inzetten voor grote en kleine, lokale, nationale en internationale projecten die de samenleving ten goede komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Make me Smile, het Wase Toneelteam, Kom op tegen kanker, de internationale strijd tegen polio, en vele andere.

 

Vanuit scholenstad Sint-Niklaas ondersteunt onze club ook zeer actief de internationale jeugduitwisselingsprogramma’s van Rotary International en heeft ze de ambitie om daarin een voortrekkersrol te spelen in de regio.

Deze uitwisselingsprogramma’s zijn bedoeld voor jongeren van 16-19 jaar die een onvergetelijke ervaring willen beleven door een andere regio van de wereld te ontdekken. Ze staan open voor kinderen van zowel Rotariërs als niet-Rotariërs.
Leerlingen uit het vierde of vijfde middelbaar die graag een echte wereldburger willen worden, moedigen we warm aan om ons te contacteren via jeugd@rotarysintniklaas.org.

 

We komen wekelijks samen voor de uitwerking van onze projecten en hebben vaak interessante sprekers te gast over diverse hedendaagse en relevante thema’s.
Als onze werking u interesseert, nodigen we u graag uit om eens een avond onze gast te zijn.

Contacteer ons daarvoor via info@rotarysintniklaas.org.